Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

2019-08-02T06:38:11+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (energetski pregled). Energetski pregled mora biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči in izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji) ter v skladu z določili standarda SIST ISO 50002 ali serijo standardov SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE