Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

2019-09-16T12:38:05+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega poziva: so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in lastnik, solastnik ali etažni lastnik skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe, ki je predmet naložbe, in je hkrati tudi lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na to skupno kotlovnico. Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičen tudi najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, če je fizična oseba in če nastopa kot investitor naložbe v skupno kotlovnico namesto lastnika, solastnika ali etažnega lastnika skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe in lastnika, solastnika ali etažnega lastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi na podlagi medsebojne pogodbe.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE