Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

2019-12-19T10:13:40+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 6 .2017

Rok za oddajo: oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ”Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4” potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

Pametna mesta in skupnosti
Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Trajnostna pridelava hrane
Tovarne prihodnosti
Zdravje – medicina
Mobilnost
Razvoj materialov kot končnih produktov

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE