Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

2018-07-25T11:05:53+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 6 .2017

Rok za oddajo: oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ”Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4” potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

Pametna mesta in skupnosti
Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Trajnostna pridelava hrane
Tovarne prihodnosti
Zdravje – medicina
Mobilnost
Razvoj materialov kot končnih produktov

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE