Zaposli.me 2017/2019

2019-08-30T09:09:20+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 3. 8. 2017

Rok za oddajo: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2019 do 14.45

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb, ki so dopolnili 30 let ali več, iz ciljne skupine programa in so jih napotili k vam, v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019.

V zaposlitev se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
– so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
– so starejši od 50 let,
– so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
– so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE