Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2017/2018

2018-03-28T11:06:36+00:00

Datum objave: 20.10.2017

Rok za oddajo: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018.

Posoški razvojni center z dnem 20. 10. 2017 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Način prijave na razpis:
Delodajalec, ki se želi vključiti v regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2017/2018«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Dodatne informacije:
 na e-naslovu martina.smolnikar@prc.si oz. na tel. 05-38-41-884

Povezava na celoten Javni razpis

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE