OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – Koordinator projektov

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – Koordinator projektov

2018-03-22T12:14:08+00:00

V našo ekipo vabimo: KOORDINATORJA PROJEKTOV

Datum objave: 28.11.2017

Iščemo osebo:

 • z doseženo naslednjo stopnjo izobrazbe:
  • visokošolsko univerzitetno (prejšnja) ali
  • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  • magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska)
 • ki ima najmanj 18 mesecev delovnih izkušenj z vodenjem, koordiniranjem in poročanjem v okviru projektov financiranih s strani Evropskih finančnih mehanizmov (INTERREG, LIFE program…)
 • z dobrim nivojem poznavanja orodij MS Office (Word, Excel, Power Point) in orodij družbenih medijev (socialna omrežja, spletni dnevniki…)
 • z aktivnim znanjem italijanskega in angleškega jezika.

Želimo si kandidate, ki…

 • imajo radi stalne izzive in dinamiko pri svojem delu
 • naloge izpeljejo, čeprav morda niso jasno definirane
 • znajo prevzemati odgovornost za svoje odločitve
 • so samostojni pri svojem delu, proaktivni, iznajdljivi ter vztrajni
 • so ciljno usmerjeni in spoštujejo roke
 • so natančni, vestni in odgovorni
 • so analitični misleci, ki znajo oblikovati navdihujoča sporočila in predstaviti domiselne kampanje.
 • razumejo poslovno logiko
 • imajo digitalne kompetence samostojnega uporabnika.

Delovne naloge bodo obsegale: 

 • strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu;
 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog na projektu;
 • organiziranje nalog v okviru projekta;
 • dajanje pojasnil;
 • izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projekta;
 • opravljanje drugih nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav oz. dokazil.

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo, življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe in dokazilo o znanju jezika.

Kandidat pošlje prijavo v elektronski obliki na naslov elizabeta.valic@ra-rod.si, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina in spletni strani Zavoda za zaposlovanje, pri čemer se kot dan objave šteje 28.11.2017.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Dodatne informacije o prostem delovnem mestu lahko dobite na telefonski številki 05/36 53 600.

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE