Začetek izvajanja projekta INTER BIKE II

Začetek izvajanja projekta INTER BIKE II

2018-07-02T07:11:52+00:00

Oktobra se je pričelo izvajanje projekta INTER BIKE II, katerega glavni namen je spodbujanje trajnostne mobilnosti. Projekt je financiran iz Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Med petimi partnerji iz obeh strani meje je tudi Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič, Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Partnerji bodo vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne, vzpostavljene pri strateškem čezmejnem projektu Inter Bike preteklega programskega obdobja, nadaljevali z vpeljevanjem poskusnih multimodalnih linij prevoza koles z avtobusom in ladjo. Koprska in tržiška občina bosta tako v kolesarski sezoni 2018 nekajkrat poskusno uvedli čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Tržičem, letališčem Ronchi in Krminom. Linija bo povezala kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria, ki poteka od Salzburga do Gradeža. Mestna občina Koper bo uvedla še poskusno avtobusno linijo za prevoz koles med mestom in mejnim prehodom Škofije. Kolesarjem, ki se vozijo po priljubljeni sprehajalni in kolesarski Poti zdravja in prijateljstva Parenzani, bo tako na voljo tudi možnost avtobusnega prevoza. V Beneški laguni pa bodo poskusno vpeljala dve ladijski povezavi za prevoz koles med priljubljenima letoviščima Bibione in Caorle ter po reki Lemene.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se bo še naprej spodbujalo sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste, s čimer so partnerji začeli pri Inter Bikeu v preteklem programskem obdobju. Inter Bike II, katerega skupna vrednost znaša milijon evrov, se bo zaključil marca 2020.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, tel.: 05 365 36 00.

               

      

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE