Monthly Archives: november 2017

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

2018-03-28T11:28:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 3. 11 .2017 Rok za oddajo: 4. 12. 2017 do 12. ure

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« 2018-03-28T11:28:42+00:00

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

2019-12-19T10:13:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 6 .2017 Rok za oddajo: oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 2019-12-19T10:13:40+00:00

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

2018-05-29T13:57:41+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 4. 8. 2017 Rok za oddajo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2018-05-29T13:57:41+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

2018-05-29T13:56:10+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 4 .2017 Rok za oddajo: V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2018-05-29T13:56:10+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi Evropskimi sredstvi – PF 2017

2018-03-28T10:02:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 4 .2017 Rok za oddajo: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi Evropskimi sredstvi – PF 2017 2018-03-28T10:02:29+00:00

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

2018-06-15T12:56:55+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 6 .2017 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 07. 06. 2018.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 2018-06-15T12:56:55+00:00

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

2018-03-22T12:16:12+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 3 .2017 Rok za oddajo: 26. 01. 2018

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn 2018-03-22T12:16:12+00:00

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

2018-03-22T12:16:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7 .2017 Rok za oddajo: 29.11.2017

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 2018-03-22T12:16:17+00:00

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

2018-03-22T12:16:23+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7 .2017 Rok za oddajo: 30.11.2017

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja 2018-03-22T12:16:23+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE