Monthly Archives: november 2017

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

2018-07-25T10:43:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 4. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo 2018-07-25T10:43:04+00:00

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

2019-08-02T06:38:11+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 4. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda 2019-08-02T06:38:11+00:00

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

2019-09-16T12:38:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 6. 2017 Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega poziva: so nepovratne finančne spodbude občanom za nove

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 2019-09-16T12:38:05+00:00

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

2018-07-23T09:52:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 2018-07-23T09:52:27+00:00

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

2018-06-15T12:59:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 2018-06-15T12:59:36+00:00

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

2018-06-15T12:58:14+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 2018-06-15T12:58:14+00:00

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

2018-07-25T10:48:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam)

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 2018-07-25T10:48:38+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE