Objava prostega delovnega mesta – KOORDINATOR PROJEKTOV

Objava prostega delovnega mesta – KOORDINATOR PROJEKTOV

2018-03-22T12:12:10+00:00

Za določen čas, do konca leta 2018, v našo ekipo vabimo KOORDINATORJA PROJEKTOV

Datum: 2. februar 2018

Išče se EKONOMISTA:

 1. z doseženo naslednjo stopnjo izobrazbe:
  1. visokošolsko univerzitetno (prejšnja) ali
  2. specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  3. magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  4. magistrska izobrazba (2. bolonjska)
 2. ki ima najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s poročanjem v okviru projektov financiranih s strani Evropskih finančnih mehanizmov (INTERREG, LIFE program…)
 3. z dobrim nivojem poznavanja orodij MS Office (Word, Excel, Power Point) in orodij družbenih medijev (socialna omrežja, spletni dnevniki…)
 4. z aktivnim znanjem angleškega jezika

Želimo si kandidate, ki…

 • imajo radi stalne izzive in dinamiko pri svojem delu
 • znajo prevzemati odgovornost za svoje odločitve
 • so samostojni pri svojem delu, proaktivni, iznajdljivi ter vztrajni
 • so ciljno usmerjeni in spoštujejo roke
 • so natančni, vestni in odgovorni
 • ima izkušnje z vodenjem financ

Delovne naloge bodo obsegale: 

 • strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu;
 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog na projektu;
 • organiziranje nalog v okviru projekta;
 • dajanje pojasnil;
 • izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projekta;
 • opravljanje drugih nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav oz. dokazil.

Prijava mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo;
 • življenjepis v »Europass« obliki;
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
 • dokazilo o znanju jezika.

Kandidat pošlje prijavo v elektronski obliki na naslov elizabeta.valic@ra-rod.si, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina in spletni strani Zavoda za zaposlovanje, pri čemer se kot dan objave šteje 2. 2. 2018

Vloge oddane po tem roku in administrativno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Dodatne informacije o prostem delovnem mestu lahko dobite na telefonski številki 05/36 53 600.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE