4. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2018-09-12T09:27:06+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 11. 5. 2018

Rok za oddajo: 12. 9. 2018

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Upravičenci so nosilci kmetij, nosilci dopolnilnih dejavnosti, samostojni podjetnik, zadruga, zavod, gospodarska
družba, gospodarska interesna združenja, agrarna skupnost.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti
kmetijskim proizvodom.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE