Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

2019-09-16T13:01:00+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 4. 8. 2017

Rok za oddajo: 1. rok: 29. 9. 2017, 2. rok: 12. 9. 2018 in 3. rok: 12. 9. 2019

Predmet javnega razpisa: sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«).

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški:
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
– stroški uporabe osnovnih sredstev;
– stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– posredni stroški.

Višina sofinanciranja:
– mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60 %,
– srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 %

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE