P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

2018-10-26T09:21:15+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 6. 4. 2018

Rok za oddajo: 20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo MSP (organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja), ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg,
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
– izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,
– imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,
– imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok.

Za vloge oddane na prijavni rok 20.4.2018 mora podjetje imeti:
– S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8.
Za vloge oddane na prijavni rok 20.5.2018 mora podjetje imeti:
– S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB6.

Kreditni pogoji:
– Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
– Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,1 %.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1.

Upravičeni stroški projekta:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja podjetja),
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za nakup storitev,
– izdatki za plače (največ do 50 % zneska kredita).

Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.3.2018 do 1.3.2019, s skrajnim rokom črpanja 5.3.2019.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE