Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

2019-07-11T10:00:24+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 23. 3. 2018

Rok za oddajo: peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oz. do 31.7.2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 €;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 €;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 €;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 €;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 €.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE