Delovni preizkus 2018/2019

2018-10-26T09:08:42+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1.08.2018

Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 8. 8. 2018, od 9. ure dalje do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019.

Predmet razpisa: predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
Izvajalci programa Delovni preizkus so delodajalci. Program se izvaja na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Morebitno izvajanje preizkusa od doma ni dovoljeno.
Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanega števila ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano število opravljenih mentorskih ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb.
Delodajalec mora v času delovnega preizkusa osebe zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE