Delovni preizkus 2018/2019

2018-10-26T09:05:34+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1.08.2018

Rok za oddajo: od 8.8.2018 od 9.00, do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23.10.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Predmet razpisa: na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.
Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb.
Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.
Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.
Delodajalec mora v času delovnega preizkusa osebe zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.
Za izvedeni delovni preizkus vam Zavod povrne naslednje upravičene stroške:
• 206 EUR za udeleženca ali
• samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
◦ delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
◦ kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog),
◦ kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE