Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

2018-10-26T09:02:48+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9.08.2018

Rok za oddajo: rok za prijavo je 28. 9. 2018, do 13. ure.

Predmet razpisa: predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:
1.SKLOP A – TRŽNE RAZISKAVE – Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.
2.SKLOP B – MEDNARODNI FORUMI – Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.
3.SKLOP C – CERTIFIKATI – Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo:
– certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,
– certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so navedene v III.1. točki te pozivne dokumentacije.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE