Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto/študijsko leto 2018/2019

2019-08-02T06:01:51+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22.08.2018

Rok za oddajo: določen je kot odprti rok prijave, ki začne teči 3. 9. 2018 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 3. 2019.

Predmet razpisa: izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Goriški statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2018 do najkasneje 31. 10. 2022.
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE