Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

2019-12-19T10:33:06+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 17.7.2018

Rok za oddajo: 31.10.2020

Namen programa: je financiranje tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:
• kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrov,
• ugodno obrestno mero,
• dobo kreditiranja od 6 do 12 let,
• moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,
• financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Raziskovalno-razvojni projekti:
• pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev.
• izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev.
• raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva):
• vzpostavitev nove poslovne enote.
• povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
• bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE