SPOT novice 5 – TORCH – inovacijska metodologija

SPOT novice 5 – TORCH – inovacijska metodologija

2018-10-02T11:43:55+00:00

Inovativnost za osebno življenje, za večjo zaposljivost in kreativno reševanje problemov v družbi postaja vedno bolj pomembna. In ravno to nam omogoča Torch metodologija, saj se ukvarja s procesi inoviranja in ustvarjanja novih idej. Uporaba metodologije Torch inoviranje olajša in pospeši, saj predstavlja strukturiran proces, s katerim zagotovo pridemo od točke A do točke B, torej od kompleksne težave do inovativne rešitve.
Torch je nadgradnja priznanih metod kot sta Design Thinking in Lean metodologija. Ustanovitelj Torch-a je Javier Ideami, multidisciplinarni direktor, inženir, umetnik in podjetnik.

Slika: 2-dnevna Torch delavnica v organizaciji SPIRIT-a, 13. in 14. september 2018 v Ljubljani

5 faz Torch metode
Metodologija Torch obsega pet faz: Seme, Negovanje, Ideacija, Prototip in Model. Faza Seme je namenjena opredelitvi izziva, z opredeljevanjem cilja in razumevanjem omejitev ter razumevanju ciljne publike, s katero je izziv povezan. Med fazo Negovanja zberemo in uporabljamo mešanico divergentnih sestavin, s katerimi pridemo do naslednje faze Ideacija. V tej fazi skušamo priti do čim več idej iz katerih izberemo najljubše in jih naprej razvijemo v fazi izdelave prototipov. V fazi Prototip izdelamo prototipe idej in jih preizkusimo na ciljni publiki in testiramo ali so ideje sploh izvedljive. Končni rezultat je priti do ideje, ki ustreza potrebam trga in nam ustvarja dobiček. V Torch metodi je ta faza imenovana Model. To je faza kjer pripravimo poslovne načrte in se osredotočamo na končne uporabnike.

Trening ustvarjalnih mišic
Torch metoda je uporabna tako v učilnici med dijaki in študenti kot tudi v gospodarstvu in za osebno in poklicno življenje. Ustanovitelj metode Javier Ideami meni, da prav tako kot treniramo naše telesne mišice in analitične možgane, tako moramo trenirati ustvarjalno mišico. Pravi, da se ni dobro zanašati le na verbalno podajanje snovi, saj s tem aktiviramo le analitične mišice. Vsak izmed nas ima različne vrste inteligentnosti, zato je potrebno ljudi spodbujati k multisenzornim in multidisciplinarnim načinom dela, k uporabi vizualizacije, razmišljanja v metaforah, prenosu ideje v drugo okolje, anonimni vzorci, emocionalni haikuji, kreativni tehniki prisilnih povezav in drugih tehnik in strategij. Te strategije sicer niso povsem nove, so pa prvič zbrane v tehnološkem orodju in metodologiji Torch.

  

Slike: Multisenzorno iskanje idej na izziv, 2-dnevna Torch delavnica v organizaciji SPIRIT-a, 13. in 14. september 2018 v Ljubljani

Večina metodologij inoviranja vsebuje fazo ideacije, ki pa je manj definirana. Pri metodologiji Torch je faza ideacije bolj poglobljena, obširnejša in podprta s tehnologijo. Metodologija Torch uporablja tehnološko platformo, ki dodatno pospeši proces inoviranja in ustvarjanja idej s pomočjo vizualizacij in razmišljanja v metaforah in s tem treniranje ustvarjalnih mišic. Vizualizacija pospešuje proces sprožanja novih idej in je zato bistvena za uspeh. Če pa se osredotočate le na besede, ki so poenostavljeno rečeno abstrakcija, je sprožiti nove zamisli veliko težje.

Učilnica Torch – Creative Gym
Faza ideacije poteka v Torch učilnici, ki predstavlja kreativni prostor za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in izvajanje strategij Torch. V učilnici Torch je vsaka od strategij izražena z različnimi vajami in orodji. Prva učilnica Torch v Sloveniji je oblikovana na Srednji ekonomski šoli Ljubljana Roška. Otvorili pa so jo z delavnico 2-dnevna izkušnja Torch v učilnici, ki smo se je udeležili tudi predstavniki Razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Več o metodologiji Torch pa si lahko preberete na spletni strani http://torchprinciple.com/.

Torch – prispevek (PDF)

 

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE