Zelena luč za pripravo novega RRP (2021–2027)

Zelena luč za pripravo novega RRP (2021–2027)

2018-09-25T08:17:06+00:00

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 13. septembra v Novi Gorici, sprejel sklep o Programu priprave Regionalnega razvojnega programa (RRP) za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo za obdobje 2021–2027.

Skladno s sprejetjem sklepa so člani razvojnega sveta potrdili koordinatorje petih razvojnih področij in vodjo priprave RRP mag. Almiro Pirih, sicer direktorico Posoškega razvojnega centra in hkrati tudi direktorico Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije.

S potrditvijo se je tudi uradno začel postopek priprave omenjenega dokumenta, ki predstavlja temeljni programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje.

Osnutek naj bi bil s strani članov Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije dokončno potrjen v letu 2020, vendar šele po tem, ko naj bi ga poprej sprejeli tudi člani omenjenega razvojnega sveta.

Datoteke:
Program priprave RRP 2021-2027 – pdf
220 seja RSR Sprejetje Programa priprave RRP – pdf

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE