Objava prostega delovnega mesta – KOORDINATOR PROJEKTOV m/ž

Objava prostega delovnega mesta – KOORDINATOR PROJEKTOV m/ž

2018-10-17T11:45:55+00:00

V našo ekipo vabimo: KOORDINATORJA PROJEKTOV – nadomeščanje porodniške odsotnosti

Datum objave: 9. 10. 2018

Osnovni pogoji:

 • dosežena stopnja izobrazbe:
  • visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali
  • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  • magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska),
 • aktivno znanje italijanskega in angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije ter
 • lasten avtomobil.

Dodatni pogoji:

 • najmanj 18 mesecev delovnih izkušenj z vodenjem, koordiniranjem in poročanjem v okviru projektov financiranih s strani Evropskih finančnih mehanizmov (INTERREG, LIFE program …),
 • z dobrim nivojem poznavanja orodij MS Office (Word, Excel, Power Point) ter orodij družbenih medijev (socialna omrežja, spletni dnevniki …),
 • kandidat ima digitalne kompetence nivoja »samostojni uporabnik«.

Želimo si kandidate, ki…

 • imajo radi stalne izzive in dinamiko pri svojem delu,
 • naloge izpeljejo, čeprav morda niso jasno definirane,
 • znajo prevzemati odgovornost za svoje odločitve,
 • so samostojni pri svojem delu, proaktivni, iznajdljivi ter vztrajni,
 • so ciljno usmerjeni in spoštujejo roke,
 • so natančni, vestni in odgovorni,
 • so analitični misleci, ki znajo oblikovati navdihujoča sporočila in predstaviti domiselne kampanje,
 • razumejo poslovno logiko.

Delovne naloge bodo obsegale: 

 • strokovno, administrativno in finančno delo na projektu,
 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog na projektu,
 • organiziranje nalog v okviru projekta,
 • dajanje pojasnil,
 • izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projekta,
 • delo v pisarni, na terenu ter občasno tudi v tujini,
 • opravljanje drugih nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu direktorja.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav oz. dokazil. V primeru velikega števila prijav bo izveden pisni preizkus.

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo, EUROPASS življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe in dokazilo o znanju jezikov (npr.: potrdila jezikovnih šol, ipd.). V primeru večjega števila vlog bodo kandidati opravljali pisni preizkus.

Kandidat lahko pošlje prijavo v elektronski obliki na naslov elizabeta.valic@ra-rod.si ali priporočeno po pošti na naslov: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, s pripisom »ne odpiraj – prijava na prosto delovno mesto«, in sicer v roku 7 dni po objavi na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina in spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Velja poštni žig.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Za dodatne informacije o prostem delovnem mestu nas pokličite na telefonsko številko 05/36 53 600.

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE