INTERBIKE II v fazi 3

INTERBIKE II v fazi 3

2019-01-08T13:10:31+00:00

– Pregled dosedanjih aktivnosti in dosežkov

Čezmejni projekt INTER BIKE II počasi stopa v tretjo fazo izvedbenih nalog in s tem odpira vrata v vpogled njegovih dosedanjih mejnikov. Glavni cilj projekta, ki je v teku od septembra 2017 in se bo zaključil marca 2020, je spodbujanje uporabe trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike in s tem zmanjševanje emisij CO2 v danem prostoru ter njegove prometne obremenjenosti.

Kot pove že samo ime projekta, so ciljna publika kolesarji, ki bodo v okviru INTER BIKE II pridobili možnost prevoza koles na projektnem območju z avtobusi in ladjami. V Hrvatinih potekajo priprave na investicijo v ureditev odseka kolesarske poti proti meji z Italijo, ki se navezuje na rekreacijsko pot Parenzano.

Poleti 2018 je lahko širša javnost izkoristila čezmejno brezplačno avtobusno linijo za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem, Gradežem in Krminom. T.i. KoloBus bo ponovno na razpolago letos spomladi. Zanimiva bo tudi druga nova storitev KoloLadja. Spomladi 2019 bo začela voziti ladja za prevoz koles med Bibionejem in Caorlami v Beneški laguni ter po reki Lemene. Obogatena ponudba multimodalnega prevoza in nadgradnja obstoječe čezmejne kolesarske mreže zagotavljata ob pravilni promociji velik korak v smeri ozaveščanja o trajnostni mobilnosti.

V teku je še oblikovanje zemljevida poti Giralemene in mobilne aplikacije; vse informacije o projektu in izvedbenih načrtih lahko najdete na osveženi spletni strani adriabike.si ter se nam pridružite na: https://www.facebook.com/inter.bike.ii/

Sedaj, ob vstopu v tretjo fazo izvedbenih nalog projekta INTER BIKE II, bo več pozornosti namenjene promocijskim aktivnostim, obveščanju javnosti in izobraževanju interesnih skupin o priložnostih razvoja kolesarskega turizma. V začetku letošnjega leta so predvidene delavnice, namenjene strokovni javnosti in potencialnim turističnim ponudnikom kolesarskega turizma v povezanih regijah.

Delavnice bodo namenjene seznanjanju zaposlenih v turizmu s standardi, ki naj bi jih izpolnjevala kolesarska turistična ponudba, in spodbujanju ponudnikov k tesnejšemu sodelovanju. V okviru projekta se želi namreč vzpostaviti čezmejno delovno skupino za razvoj trajnostnega turizma in na slovenski strani tudi koordinacijo ponudnikov storitev za kolesarje. Ta se bo povezovala z že vzpostavljenimi italijanskimi mrežami. Cilj projekta namreč ni le združevanje različnih trajnostnih oblik prevoza, temveč tudi združiti oziroma povezati ponudnike kolesarskih storitev in osmisliti delo na daljinskih povezavah z navezavo na lokalne povezave oziroma kolesarske turistične produkte.

Poleg tega bo vzpostavljen čezmejni odbor za trajnostno mobilnost, v katerem bodo predstavniki lokalnih oblasti z obeh strani meje, načrtovalci prometa, prostorski planerji, izvajalci javnega prevoza, kolesarska združenja in ostali, dejavni na področju trajnostne mobilnosti. Čezmejni projektni odbor bo zametek čezmejnega foruma za trajnostno mobilnost, katerega oblikovanje je šele v povojih. Glavna naloga foruma bo povezovanje lokalnih in regionalnih oblasti na čezmejnem območju z namenom usklajevanja prometnih politik obeh držav.

Prek odbora ter z izobraževalnimi dogodki in osveščanjem se bo zagotavljalo vključevanje ciljnih skupin v načrtovanje trajnostne mobilnosti in trajnostnega turizma. Ta aspekt zajema tudi vzpostavitev platforme, ki bo na enem mestu povezovala različne ponudnike kolesarskih storitev.

Projekt INTER BIKE II je v teku že več kot leto dni. Velik del dejavnosti je bil speljan, zato je sedaj čas, da se jih predstavi širi javnosti in tako doseže končni cilj: spodbujanje k pogostejši uporabi kolesa in postopno opuščanje voženj z avtomobilom.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE