10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

2019-05-16T09:25:49+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure

Predmet javnega razpisa: so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
– ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE