2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2019-05-16T09:56:11+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure.

Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE