Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

2019-06-07T06:21:00+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 8. 2017

Rok za oddajo: je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.

Predmet javnega razpisa: je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja.

Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta (vzorec pogodbe je v dokumentaciji povabila). Po sklenitvi pogodbe napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled. Z usposabljanjem lahko prične šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE