P7 – Mikrokrediti 2019

2019-01-30T09:13:07+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:
– 1. prvi rok je 17. 1. 2019,
– 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
– 3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
– 4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Predmet javnega razpisa: so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE