5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

2019-07-29T09:07:32+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1. 2. 2019

Rok za oddajo:od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški ureditve objektov,
– stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
– prispevek v naravi,
– stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti …).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE