5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

2019-02-06T08:31:51+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1. 2. 2019

Rok za oddajo: od 16. 8. 2017 od 10.00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018 do 14.45

Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški ureditve objektov,
– stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
– prispevek v naravi,
– stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti …).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE