Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline« v letu 2019

Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline« v letu 2019

2019-04-16T07:33:27+00:00

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2019.

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, bo kmetijsko gospodarstvo pridobilo Potrdilo o pridobitvi pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2019.

 

Vlogo oddate na način, da:

 1. izpolnite priložen obrazec: VLOGA IN NAROČILNICA ZA EMBALAŽO 2019 
 2. preberete, ustrezno označite in podpišete obrazec IZJAVA 2019
 3. priložite kopijo izpiska iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ki ne sme biti starejši
  od treh (3) mesecev oz. kopijo izpiska zadnjega sestanka na UE. !!! V primeru, da ste vlogo oddali že v letih 2016, 2017 ali 2018 in vam je bila odobrena ter od takrat ni nobenih sprememb v RKG, vam izpiska ni potrebno prilagati!

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

 1. Vlogo pošljite po pošti ali prinesite osebno na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«

Obravnavane bodo izključno popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih kosov embalaže. Končni rok za oddajo popolnih vlog je torek, 23. april 2019 do 12:00 ure.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: info@ra-rod.si. Kontaktni osebi sta Suzana Ž. Ferjančič in Melita Mavrič.

Lepo povabljeni k sodelovanju!

CELOTNO POVABILO (dokument)

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE