Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

2020-05-27T13:22:13+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 29. 3. 2019

Rok za oddajo: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 7. 2019.

Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 28.2.2020.

Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 25.9.2020.

Vloge, ki bodo prispele za tretje odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem in drugem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.

Predmet javnega razpisa: je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE).

Upravičen namen je:
a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,
b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE