Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Ajdovščina v letu 2019

2019-07-11T09:53:34+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 4. 4. 2019

Rok za oddajo: rok za oddajo vloge je 31. maj 2019.

Predmet javnega razpisa:

je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019.

Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve.

Procesna inovacija predstavlja nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi.

Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.

Organizacijska inovacija pa je nova organizacijska metoda v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.

Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito izuma,
– stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
– materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
– stroški instrumentov in druge opreme, ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE