Vabilo na delavnico »NOVOSTI PRI ZAPOSLOVANJU TUJCEV«

Vabilo na delavnico »NOVOSTI PRI ZAPOSLOVANJU TUJCEV«

2019-05-29T13:07:28+00:00

Razvojna agencija ROD Ajdovščina vas vabi na delavnico
»NOVOSTI PRI ZAPOSLOVANJU TUJCEV«

Tudi pri nas se trg delovne sile že nekaj časa sooča s primanjkljajem ustreznih profilov, zato so potrebe delodajalcev po pridobivanju delovne sile izven meja Slovenije vedno večje. Povečan obseg dela se kaže v številčnejših postopkih za pridobitev delovnih dovoljenj, ki pa trajajo kar nekaj časa in ravno ti postopki so bili glavna kritika delodajalcev.
Na delavnici boste izvedeli kakšen je postopek, s katerim si delodajalci lahko skrajšajo postopek pridobitve enotnih dovoljenj in delovnih dovoljenj ter kakšne so novosti in spremembe v postopku dopolnjevanja vlog za enotna dovoljenja.

Od 24. 12. 2018 imate delodajalci na portalu e-VEM tudi možnost oddati elektronsko vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji. Prav tako boste izvedeli, kakšne spremembe v postopku je prinesel sporazum s Srbijo.

Program delavnice:
• Temeljna načela pri urejanju zaposlovanja in dela tujcev
• Vrste postopkov glede na kategorije tujcev
• Organi, ki sodelujejo v postopkih urejanja dela tujcev
• Naloge Zavoda za zaposlovanje v postopkih urejanja zaposlovanja tujcev
• Vrste soglasij k enotnemu dovoljenju (prejšnja DZ, DD in ODD)
• Temeljni pogoji za izdajo soglasja za zaposlitev
• Temeljni pogoji za izdajo soglasja za zastopnika
• Samozaposlitev tujca
• Postopek zaposlitev tujca po 33. čl. ZZSDT
• Temeljni pogoji za izdajo DD po Sporazumu z BIH
• Prijave storitev in prijava dela zastopnika
• izvajanje storitev podjetij s sedežem v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederacije / 14. čl. ZČmIS /
• izvajanje kratkotrajnih storitev izvajalcev iz tretjih držav /36.čl.ZZSDT. – 14 dni / 90 dni v kol.letu/
• prijava kratkotrajnega dela zastopnika
• Novosti v postopkih
• Spremenjen postopek komunikacije vlog za ED
• Uveljavitev možnosti vlaganja elektronskih vlog
• Kršitve, zlorabe in nadzor
• Vprašanja in odgovori

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Kdaj: četrtek, 09. 05. 2019, ob 10:00 uri
Trajanje: 2 uri (10:00 – 12:00)
Kje: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina)
Predavatelji: Anka Rode, vodja področja zaposlovanja in dela tujcev na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava preko e-obrazca ali elektronske pošte na naslov andreja.vister@ra-rod.si z navedbo sledečih podatkov:
– za fizične osebe: ime, priimek, kontakt, spol, starost – manj ali več kot 29 let;
– za podjetja: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja – nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca in kontakt.

Seminar je za udeležence brezplačen.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 05 365 36 02.
Vljudno vabljeni!

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE