Javni poziv 76FS-PO19 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

2020-03-17T07:04:33+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 21. 6. 2019

Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Predmet javnega razpisa: so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
– A – toplotna izolacija fasade
– B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
– C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
– D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
– E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
– H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
– I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
– J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
– K – optimizacija sistema ogrevanja
– L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
– M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
– N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
– O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
– P – uvedba sistema upravljanja z energijo
– R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
– S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE