Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

2019-12-19T10:14:07+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 09. 08. 2019

Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2019 je 16. 12. 2019.

Če v okviru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev.

Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija in Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice.

V tem razpisu imata izraza projekt in operacija enak pomen, pri čemer se po tem razpisu oba termina nanašata le na slovenski del projekta, ki je edini, ki se ureja s pravili tega razpisa, razen kjer je izrecno določeno drugače.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE