Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

2019-12-19T10:07:40+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 26. 07. 2019

Rok za oddajo: od 26. 08. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Predmet javnega razpisa: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja:
SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:
– B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana),
– B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
– B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2020 in 2021.

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE