Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020

2019-10-15T08:27:13+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 8. 2019

Rok za oddajo: do 23. 9. 2019 do 12. ure

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali in se zaključili v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. oktobra 2020.

V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu):
– stroški dela zaposlenih
– stroški dela zunanjih izvajalcev
– potni stroški
– materialni stroški, vezani na izvedbo projekta/prireditve.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE