E-bolniški list

E-bolniški list

2019-11-18T08:08:32+00:00

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je javna listina, ki jo zavarovancu izda njegov splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.
Po podatkih ZZZS je bilo v lanskem letu izdanih cca. 1,5 mio bolniških listov. V letu 2018 je bilo zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 12.124.558 delovnih dni in je bilo v breme ZZZS izplačanih 347.902.628 EUR.

Novost, ki se obeta na področju bolniških listov je, da delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec prinesel bolniški list, ampak ga bo za svoje delavce prevzel sam. Obenem pa na ZZZS pričakujejo, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob koncu bolniškega dopusta ni potreben.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene.
S 1. 2. 2020 se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali (razen izjemoma), delodajalci pa bodo do eBOL, ki bo izdan za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba eBOL bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je pomembno, da k vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, ki so pooblaščeni za izdajo ‘zelenega’ bolniškega lista, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja BOL v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte.

Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem, saj bodo ti do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM).
Z uvedbo eBol FURSu tudi ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za zavarovane osebe, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov (s.p.ji, družbeniki, ipd.). Le-ti bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače. Poenostavljen bo tudi obračun prispevkov za socialno varnost, saj bo predizpolnjen obračun na portalu eDavki še bolj celovit.

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE