KAKO SUVERENO IN PREPRIČLJIVO PREDSTAVITI SVOJE PODJETJE

KAKO SUVERENO IN PREPRIČLJIVO PREDSTAVITI SVOJE PODJETJE

2019-12-19T10:48:53+00:00

V začetku meseca smo se na podjetniškem zajtrku z Anjo Križnik Tomažin seznanili s tem, kako suvereno in kredibilno predstaviti sebe, svoje podjetje in ideje. Poleg tega so se na delavnici udeleženci tudi v praksi lahko naučili kako izvesti prepričljiv in suveren nastop.

Na delavnici smo spoznali kako zelo pomembno je, da smo v svoji komunikaciji in svojih predstavitvah jasni, zanimivi in kredibilni. Dober nastop je poleg strokovnosti, rezultat pripravljenosti, suverenosti in samozavesti – veščin, ki jih  lahko do potankosti izpilite s treningi.

Nastop sestavljajo tri glavne komponente. 55 % vizualnost, 38 % avditivnost in 7 % sporočilo.

Večinski del našega nastopa torej predstavlja vizualnost. To pa ne pomeni zgolj kako oseba izgleda ali kako je oblečena. Pomembno je, da je drža pokončna, roke odločne in noge stabilne. Telesna govorica in mimika obraza je pri nastopanju zelo pomembna. Telo ves čas govori kdo ste, tudi ko ste tiho, zato je zelo pomembno, da je vaša drža odločna in pokončna, da vzpostavljate pristen očesni stik z vašimi poslušalci ter da je gibanje vašega telesa usklajeno z gestikulacijo rok. Kretnje morajo biti pristne, kot tudi sam govorec. Poleg tega pa je zelo pomemben očesni stik in kakšno energijo govorec oddaja, saj tako lahko vzpostavi stik s publiko.

Prav tako pomemben del našega nastopa je avditivnost. Močni vidiki nebesedne komunikacije se namreč izražajo prav v kakovosti izrečenega. V tem okviru je pomembna glasnost, ritem govora in da se mašila nadomesti s pavzami.

Najmanjši del našega nastopa torej ostane sporočilu. To pa ne pomeni, da je slednje najmanj pomembno; nasprotno, sporočilo je najbolj pomembno. Govor mora vsebovati uvod, jedro in zaključek ter zgodbe, ki lahko popestrijo nastop. V nastopu, lastni predstavitvi ali predstavitvi podjetja in njegove dejavnosti je pomembno, da se najprej odgovori na vprašanje zakaj, nato kako in kaj.

Četrti faktor, ki podpira vse tri elemente, je naše stanje duha ali 100 odstotna psihična pripravljenost. Telo, čustva in misli so povezana. Naše misli upravljajo naš glas, telo, tremo, osredotočenost in um. Vsi imamo nekaj treme pri javnem nastopanju. Tremo in strah lahko obvladujemo ali premagamo na več načinov. Pomembno je, da smo urejeni tako navzven kot tudi v svojih mislih in dejanjih ter da svoj govor vadimo in obvladamo do potankosti. Tremo preprečujemo tudi z vizualizacijo nastopa, ki je pred nami. Kot športnik, ki se v zadnjih minutah pripravlja na tekmo do potankosti, od prihoda na prizorišča, nastopa, do počutja se tudi sami na govor pripravimo z vizualizacijo. Pomembno je, da v mislih utrjujemo svoje prepričanje da zmoremo opraviti dober nastop, da bo vse v redu ter da uporabljamo tehnike sproščanja in dihanja in uspelo nam bo.

Za kakršnekoli informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje GORIŠKA (Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica) ali na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina).

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si)  in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ( www.spiritslovenia.si), s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si,). Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije. 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE