Objava dveh javnih pozivov LAS VIPAVSKA DOLINA

Objava dveh javnih pozivov LAS VIPAVSKA DOLINA

2020-03-17T12:56:27+00:00

Z veseljem objavljamo novico o objavi dveh javnih pozivov LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih in manjših operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER).

Operacije (projekti) se lahko izvajajo na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

Poziva sta objavljena z vso dokumentacijo na spletni strani LAS Vipavska dolina:

2. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR STANDARDNIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

3. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR MANJŠIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

Namen obeh pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina.

ROK ZA ODDAJO VLOG ZA OBA POZIVA JE 27. 3. 2020, PODALJŠANO DO 30.4.2020. 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina organizira v torek, 21. januarja 2020 ob 16:00 v sejni dvorani Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina) informativno delavnico o dveh aktualnih javnih pozivih LAS.

Na tej povezavi najdete več informacij tudi o možnosti osebnih svetovanj glede projektnih predlogov, potencialnih za kandidaturo na javnih pozivih in možnostih dodatnih pojasnil.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE