2. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR STANDARDNIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

2020-05-07T09:31:31+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 10. 1. 2019

Rok za oddajo: Ovojnica s prijavo mora prispeti v sprejemno pisarno Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina najkasneje do 27. 3. 2020 do 15.00 ure, PODALJŠANO DO 30.4.2020 do 15:00.

Prijavitelji lahko ovojnico s prijavo tudi pošljejo po pošti. Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 27. 3. 2020, PODALJŠANO DO 30.4.2020.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE