2. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR STANDARDNIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

2020-01-24T08:20:31+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 10. 1. 2019

Rok za oddajo: Ovojnica s prijavo mora prispeti v sprejemno pisarno Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina najkasneje do 27. 3. 2020 do 15.00 ure.

Prijavitelji lahko ovojnico s prijavo tudi pošljejo po pošti. Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 27. 3. 2020.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE