Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020

2020-03-03T07:07:35+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 27. 1. 2020

Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je 30. 12. 2020 do 11.59 ure.

Predmet javnega razpisa: je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni preizkus v obliki dela na domu ni dovoljen.

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanih ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na minimalno predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času delovnega preizkusa zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je izvajalec delovnega preizkusa z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta delovnega preizkusa in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE