Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020«

2020-03-03T06:57:27+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 27. 1. 2020

Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je 30. 12. 2020 do 11.59 ure.

Predmet javnega razpisa: je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu (v nadaljevanju: usposabljanje). Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni dovoljeno.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči Zavod. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 90 ur mentorstva, praviloma 30 ur mesečno. V primeru 2-mesečnega usposabljanja mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva. Nedoseganje minimalno predpisanih ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na minimalno predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je izvajalec usposabljanja z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE