Javno povabilo – »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«

2020-03-17T07:05:35+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 28. 2. 2020

Rok za oddajo: Prijavite se lahko najkasneje do petka, 12. 3. 2020, do 12. ure.

Predmet javnega razpisa: je izvedba strokovnega predavanja v okviru lastnih dogodkov izbranih deležnikov, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Vsako strokovno predavanje mora trajati najmanj 45 minut in mora vsebovati vse zahtevane naslednje elemente:
1.predstavitev pomena prenosa lastništva z vidika kontinuiranega izvajanja poslovne dejavnosti, ohranjanja delavnih mest in širitve poslovanja;
2.predstavitev različnih možnosti ohranjanja kontinuitete poslovanja podjetij, ko lastnik ne more ali ne želi več izvajati aktivnosti;
3.predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v družinskih podjetjih;
4.predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v primeru, ko ni naslednikov znotraj družin; predstavitev osnovnih korakov prodaje podjetja in osnovnih korakov notranjega odkupa podjetja;
5.prikaz dobrih praks pri
– prenosu lastništva v podjetjih;
– prodaji mikro oz. malega podjetja;
– delavskem oz. managerskem odkupu podjetja;
6.predstavitev/napoved ukrepov in podpore države pri prenosu lastništva;

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE