KORONA VIRUS IN ODSOTNOST IZ DELA

KORONA VIRUS IN ODSOTNOST IZ DELA

2020-03-06T12:40:46+00:00

Ob pojavu novega koronavirusa v Sloveniji se pojavljajo vprašanja Kdo krije stroške odsotnosti, če je zaposleni napoten v karanteno? Kaj pa delo od doma? 

Na ministrstvu za delo so pripravili pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela v izjemnih okoliščinah. V takšnih primerih lahko brez soglasja delavca odredijo tudi drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi, denimo delo na domu.

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta in/ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, so zapisali na ministrstvu.

Enostransko brez soglasja delavca je tako denimo mogoče odrediti delo na domu. Ta ukrep je primeren tudi v času običajne gripe in drugih virusov, ki se pogosto razširijo po pisarni, ker delavci ob prvih znakih okužbe marsikdaj ne ostanejo doma, kar vodi do hitre širitve, predvsem v zaprtih prostorih. Vendar pa lahko obveznost traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oz. dokler je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Zakon ob tem delodajalcem nalaga, da so ne glede na delo in kraj dolžni zagotavljati varne in zdrave razmere za delo. Pred odreditvijo dela na domu mora delodajalec razmisliti o nekaterih vprašanjih, med njimi o primernosti delovnega mesta, vidiku delovnega časa, zagotovitvi delovnih sredstev ter varnosti in zdravju pri delu. Priporočljivo je, da se opredeli tudi do vprašanja varstva poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov.

Tudi v primeru, da delavcu odredi delo na domu, mora delodajalec voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Delavec, ki opravlja delo na domu, mora torej voditi dnevno evidenco delovnega časa ter jo posredovati delodajalcu, vendar se zdi ministrstvu smiseln tudi poenostavljen dogovor, da sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so te drugačne od osem ur.

Ena pomembnejših vsebin je tudi določitev višine nadomestila za uporabo delavčevih sredstev. Delovna sredstva, kot so računalnik, mobilni telefon, tiskalnik, miza, stol in podobno, bo verjetno zagotavljal delavec, za kar mu bo delodajalec plačal nadomestilo. Doreči je treba tudi vprašanje zagotavljanja materiala, ki ga delavec potrebuje pri svojem delu.

Podjetje potrebuje torej interni pravilnik o delu od doma, zaposleni pa mora svoje domače okolje, kjer opravlja delo, prilagoditi pravilniku o varnosti pri delu.

Na ministrstvu prav tako opozarjajo, da je treba v primeru odreditve dela na domu v primeru izjemnih okoliščin takoj, ko je to mogoče, s tem seznaniti Inšpektorat RS za delo. Pri tem ne pričakujte, da vam bo ta nato izdal kakšno odločbo; gre le za obvestilo in v primeru, da inšpektorat ne vidi zadržkov, podjetju ne izda nikakršnega odgovora.

Jadranko Grlić, glavni inšpektor za delo, opozarja, da globa za nespoštovanje zahtev glede prijave dela na domu znaša od 750 do 2000 evrov. Dodaja še, da obveščanje o delu na domu ne predpostavlja samodejnega nadzora inšpektorata.

Zaradi novega koronavirusa je lahko delavec skladno z veljavno zakonodajo odsoten z dela. Obolele oz. okužene osebe imajo v primeru, da jim je zdravnik odredil izolacijo, pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v tem času od prvega dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 90 odstotkov osnove. Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma.

V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država, saj ZZZS ne bi zmogel pokriti nadomestila za toliko ljudi, kolikor jih je trenutno v karanteni, kot recimo v Italiji. Zakon o nalezljivih boleznih pa določa, da izredno situacijo, kot je epidemija, razglasi minister za zdravje.

V ostalih primerih bolezni, ko ne gre za izolacijo, imajo zavarovanci na podlagi ugotovitve zdravnika pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi zdravstvenih razlogov v breme delodajalca ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za zdrave osebe posebni ukrepi niso potrebni, tudi če prihajajo z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samo-izolacije oz. se lahko prosto gibajo. Pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov nimajo.

Vir: ZZZS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Svet kapitala.

Skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas prosimo, da se aktivnosti (delavnice, usposabljanja, svetovanja…), ki jih organizira Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, udeležujete zdravi. V kolikor se počutite slabo ali kažete znake bolezni (kašelj, vročina, oteženo dihanje), preventivno ostanite doma. Več informacij najdete na strani www.nijz.si.

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE