KJE LAHKO DOBITE VSE INFORMACIJE V POVEZAVI S KORONAVIRUSOM

KJE LAHKO DOBITE VSE INFORMACIJE V POVEZAVI S KORONAVIRUSOM

2020-03-20T09:24:23+00:00

V času izrednih razmer, ki jih je povzročila svetovna pandemija koronavirusa morajo podjetja sprejemati pomembne odločitve, ki bodo pripomogle k zajezitvi pandemije, a hkrati zelo vplivajo na njihovo poslovanje. Informacije, ki podjetjem lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev se spreminjajo iz ure v uro, zato navajamo v nadaljevanju nekaj pomembnih novic in spletnih povezav z najbolj aktualnimi in zanesljivimi informacijami v danem trenutku.

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve objavlja dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-dopolnjena-verzija-dokumenta-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja/

Tako delodajalce kot zaposlene pozivajo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

V dokumentu, ki se nahaja na tej povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf, najdete pojasnila, ki se nanašajo na:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore (poglavje 2),
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela (poglavja 3 do 6),
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin (poglavje 7),
  • obveznost delodajalca zagotavljati varno in zdravo delo (poglavje 8),
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta (poglavje 9),
  • čakanje na delo doma (poglavje 10),
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol (poglavje 11),
  • odsotnost za dela zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami (poglavje 12),
  • neplačano odsotnost z dela (poglavje 13)
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela (poglavje 14)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za obvladovanje situacije ob širjenju koronavirusa in zmanjšanje dolgoročnih škodljivih posledic za gospodarstvo sprejelo številne ukrepe v podporo gospodarstvu. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/

Med drugim so na voljo ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada, ki so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, uvajajo pa se tudi novi likvidnostni krediti. Nov likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge, s.p. (2 -50 zaposlenih) bo objavljen 28.3.2020. Namenjen bo odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Višina kredita; 40.000 EUR – 125.000 EUR.

Poleg tega pa so načrtovane tudi prilagoditve obstoječih instrumentov sklada, ugodnosti za obstoječe kreditojemalce Sklada ter spremembe v okviru vavčerjev. Več na https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa.

Na SPIRIT Slovenija so objavili Enotno informacijska točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19, kjer je vse zbrano na enem mestu: https://www.spiritslovenia.si/koronavirus

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju RS. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Več na: www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

Vse aktualne novice in poslovne nasvete, informacije po posameznih sekcijah, odgovore na pogosta vprašanja, brezplačne vzorce pogodb in aktualne odloke lahko dobite na spletni strani Obrtne zbornice Slovenije (OZS)www.ozs.si/koronavirus-info kot tudi Gospodarske zbornice Slovenijewww.gzs.si/koronavirus/ , kjer se nahajajo informacije o delovni zakonodaji, likvidnosti in financah ter splošni poslovni nasveti.

Aktualne aktualni podatki o koronavirusu COVID-19 – o številu okuženih, navodila za različne ciljne javnosti, ukrepi za zajezitev širjenja, navodila za preprečevanje okužb, vladni ukrepi, priporočila potnikom, infografike z napotki, priporočili in pojasnili, povezane s koronavirusom, itd. lahko najdete na tej povezavi: www.gov.si/teme/koronavirus/.

Aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Aktualna obvestila Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje so objavljena na: www.ess.gov.si

Aktualne novosti in sporočila za javnost Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko spremljate tukaj: www.zzzs.si.

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE