Monthly Archives: marec 2020

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

2020-07-14T06:02:59+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 2. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb na javno povabilo je 30.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020« 2020-07-14T06:02:59+00:00

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020

2020-03-03T07:07:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27. 1. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020 2020-03-03T07:07:35+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

2020-05-07T09:29:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) 2020-05-07T09:29:31+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R)

2020-03-17T07:08:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 2. 2020 Rok za oddajo:Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R) 2020-03-17T07:08:25+00:00

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021)

2020-04-10T07:10:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2020. Predmet javnega razpisa: so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021) 2020-04-10T07:10:36+00:00

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020«

2020-03-03T06:57:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27. 1. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020« 2020-03-03T06:57:27+00:00

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

2020-04-15T07:28:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 2. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 12. 3. 2020, do 24. ure in 13. 5. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« 2020-04-15T07:28:38+00:00

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020)

2020-04-02T09:47:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020) 2020-04-02T09:47:35+00:00

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020

2020-03-02T12:43:45+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 23. 1. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je od 10. 2. 2020 dalje do najkasneje 15. 11. 2020 do 12. ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020 2020-03-02T12:43:45+00:00

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

2020-03-17T07:09:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 1. 2020 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020, do 23.59

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 2020-03-17T07:09:27+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE