Javno povabilo – »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020«

2020-07-14T06:03:26+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1. 4. 2020

Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020 od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 23.59 ure.

Predmet javnega razpisa: je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih (v nadaljevanju: ponudba), ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za:
– polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
– delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE