Objava dveh javnih pozivov LAS Vipavska dolina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Objava dveh javnih pozivov LAS Vipavska dolina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

2020-04-16T14:30:59+00:00

Objava dveh javnih pozivov LAS VIPAVSKA DOLINA

Z veseljem objavljamo novico o objavi dveh javnih pozivov LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih in manjših operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacije (projekti) se lahko izvajajo na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

Poziva sta objavljena z vso dokumentacijo na spletni strani LAS Vipavska dolina:

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Namen javnega poziva je izbor partnerskih operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

ROK ZA ODDAJO VLOG ZA OBA POZIVA JE 30. 06. 2020.

V obdobju od objave javnega poziva do pet (5) delovnih dni pred rokom za oddajo vlog nudi vodilni partner LAS potencialnim prijaviteljem svetovalno podporo pri pripravi vloge na način, da v elektronski obliki ali po telefonu odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pripravo prijavnice in ostalih prilog.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE