Priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021–2027, rok: 15. 9. 2020

Priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021–2027, rok: 15. 9. 2020

2020-07-29T08:54:56+00:00

Priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021–2027; poziv k identifikaciji potencialnih regijskih* projektov za vključitev v RRP 2021–2027

Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela RRP, ki poleg analize stanja po posameznih področjih vključuje tudi ukrepe in aktivnosti, znotraj katerih bo v nadaljnji fazi priprave RRP-ja možno in potrebno opredeliti konkretne projekte.

Kljub temu, da strateški dokumenti na ravni države, ki bodo omogočili koriščenje evropskih sredstev (ki so pomemben, ne pa edini vir financiranja) še niso pripravljeni, pa smo regije dolžne pripraviti osnutke RRP-jev do konca tega leta.

Pripravljavci RRP-ja vas zato vabimo k pripravi osnutkov regijskih projektov, za katere menite, da jih je smiselno in potrebno vključiti v RRP.

Rok za posredovanje osnutkov regijskih projektov je torek, 15. 9. 2020, po elektronski pošti na naslove koordinatork:

Regija za ljudi: Brigite Bratina Peršin – brigita.bratina@prc.si 

Pametna regija: Nataša Jakopič – natasa.mavric@rra-sp.si 

Zelena regija: Andreja Ferjančič – andreja.ferjancic@rra-rod.si

Povezana regija: Andreja Trojar Lapanja – andreja.trojar-lapanja@nova-gorica.si

Posredujte jih na priloženih obrazcih: 

DOPIS

Projektni obrazec julij 2019

Osnutek Strateškega dela RRP 2021-2027

Projekte bo po sprejetju dokumentov za črpanje EU sredstev na ravni države predvidoma treba dopolnjevati, k čemur vas bomo pravočasno pozvali. Ker regije pričakujemo poziv ministrstev k posredovanju konkretnih in uresničljivih projektov že v poletnem času, vas prosimo, da projektne predloge oddate do zgoraj postavljenega roka.

*Skladno s 3. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je regijski projekt razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE