Arhiv 2019-10-08T11:40:08+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave

30 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev

30 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT

30 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

Povezava na razpis Datum objave: 12. 6. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 15. 9. 2020. Predmet javnega razpisa: je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti

7 maj, 2020|Arhiv, Arhiv|

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po

7 maj, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 8. 4. 2020 Rok za oddajo: 5. 6. 2020. Predmet javnega razpisa: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje

15 april, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od vključno 12.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega

15 april, 2020|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE